در حال بارگذاری فایل ...
اپ آهن سداددسترسی آسان‌تر
پروفیل های سبک و سنگین

برای اطلاع از آخرین تغییرات قیمتها و آگاهی از تخفیفات با شماره های دفتر فروش آهن سداد تماس بگیرید.

پروفیل های ساختمانی

قیمت پروفیل 2

آخرین بروزرسانی : امروز
سایز ضخامت حالت محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
507 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/8/14
206,430
0
 
508 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/8/14
206,430
0
 
509 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/8/14
206,430
0
 
10*20 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/8/14
209,180
0
 
20*20 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/8/14
207,530
0
 
20*30 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/8/14
206,980
0
 
30*30 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/8/14
206,430
0
 
40*20 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/8/14
206,430
0
 
40*40 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/8/14
206,430
0
 
40*80 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/8/14
206,430
0
 
50*30 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/8/14
206,430
0
 
50*50 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/8/14
206,430
0
 
60*30 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/8/14
206,430
0
 
60*60 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/8/14
206,430
0
 
80*80 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/8/14
206,430
0
 

قیمت پروفیل 2.5

آخرین بروزرسانی : امروز
سایز ضخامت حالت محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
40*40 2.5 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/8/14
206,430
0
 
50*30 2.5 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/8/14
206,430
0
 
50*50 2.5 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/8/14
206,430
0
 
60*30 2.5 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/8/14
206,430
0
 
60*60 2.5 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/8/14
206,430
0
 
70*70 2.5 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/8/14
206,430
0
 
80*80 2.5 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/8/14
206,430
0
 
80*40 2.5 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/8/14
206,430
0
 
90*90 2.5 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/8/14
206,430
0
 
100*100 2.5 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/8/14
206,430
0
 

قیمت پروفیل 3

آخرین بروزرسانی : امروز
سایز ضخامت حالت محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
50*50 3 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/8/14
206,430
0
 
60*60 3 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/8/14
206,430
0
 
70*70 3 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/8/14
206,430
0
 
80*80 3 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/8/14
206,430
0
 
90*90 3 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/8/14
206,430
0
 
100*100 3 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/8/14
206,430
0
 
120*120 3 12متری کارخانه کیلوگرم 1401/8/14
206,430
0
 
140*140 3 12متری کارخانه کیلوگرم 1401/8/14
206,430
0
 

قیمت پروفیل 4

آخرین بروزرسانی : امروز
سایز ضخامت حالت محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
60*60 4 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/8/14
222,020
0
 
60*100 4 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/8/14
222,020
0
 
70*70 4 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/8/14
222,020
0
 
80*40 4 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/8/14
222,020
0
 
80*60 4 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/8/14
222,020
0
 
90*90 4 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/8/14
222,020
0
 
100*50 4 6 متری کارخانه کیلوگرم 1401/8/14
222,020
0
 
120*120 4 12متری کارخانه کیلوگرم 1401/8/14
222,020
0
 
140*140 4 12متری کارخانه کیلوگرم 1401/8/14
222,020
0

قیمت پروفیل صنعتی 5

آخرین بروزرسانی : امروز
سایز(mm) ضخامت(mm) طول(m) واحد تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
60*60 5 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/8/14
240,370
0
 
70*70 5 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/8/14
240,370
0
 
80*80 5 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/8/14
240,370
0
 
80*40 5 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/8/14
240,370
0
 
80*60 5 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/8/14
240,370
0
 
90*90 5 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/8/14
240,370
0
 
100*50 5 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/8/14
240,370
0
 
100*100 5 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/8/14
240,370
0
 
120*120 5 12متری کیلوگرم کارخانه 1401/8/14
240,370
0
 
140*140 5 12متری کیلوگرم کارخانه 1401/8/14
240,370
0
 
150*100 5 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/8/14
240,370
0
 
150*150 5 12متری کیلوگرم کارخانه 1401/8/14
240,370
0
 
160*160 5 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/8/14
240,370
0
 
180*100 5 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/8/14
240,370
0
 
180*180 5 12متری کیلوگرم کارخانه 1401/8/14
240,370
0
 
200*100 5 12متری کیلوگرم کارخانه 1401/8/14
240,370
0
 

قیمت پروفیل صنعتی 6

آخرین بروزرسانی : امروز
سایز(mm) ضخامت(mm) طول(m) واحد تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
200*150 6 12متری کیلوگرم کارخانه 1401/8/14
240,370
0
 
200*160 6 12متری کیلوگرم کارخانه 1401/8/14
240,370
0
 
70*70 6 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/8/14
240,370
0
 
80*80 6 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/8/14
240,370
0
 
90*90 6 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/8/14
240,370
0
 
100*50 6 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/8/14
240,370
0
 
100*100 6 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/8/14
240,370
0
 
120*120 6 12متری کیلوگرم کارخانه 1401/8/14
240,370
0
 
140*140 6 6 متری / 12 متری کیلوگرم کارخانه 1401/8/14
240,370
0
 
140*140 6 12متری کیلوگرم کارخانه 1401/8/14
240,370
0
 
150*100 6 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/8/14
240,370
0
 
150*150 6 12متری کیلوگرم کارخانه 1401/8/14
240,370
0
 
160*160 6 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/8/14
240,370
0
 
160*160 6 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/8/14
240,370
0
 
180*180 6 6 متری / 12 متری کیلوگرم کارخانه 1401/8/14
240,370
0
 
180*180 6 12متری کیلوگرم کارخانه 1401/8/14
240,370
0
 
200*100 6 12متری کیلوگرم کارخانه 1401/8/14
240,370
0
 
200*200 6 6 متری / 12 متری کیلوگرم کارخانه 1401/8/14
240,370
0
 
300*300 6 6 متری / 12 متری کیلوگرم کارخانه 1401/8/14
240,370
0
 

قیمت پروفیل صنعتی 8

آخرین بروزرسانی : امروز
سایز(mm) ضخامت(mm) طول(m) واحد تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
200*150 8 12متری کیلوگرم کارخانه 1401/8/14
249,550
0
 
160*160 8 12متری کیلوگرم کارخانه 1401/8/14
249,550
0
 
80*80 8 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/8/14
249,550
0
 
90*90 8 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/8/14
249,550
0
 
100*100 8 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/8/14
249,550
0
 
120*120 8 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/8/14
249,550
0
 
140*140 8 12متری کیلوگرم کارخانه 1401/8/14
249,550
0
 
140*140 8 6 متری / 12 متری کیلوگرم کارخانه 1401/8/14
249,550
0
 
150*100 8 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/8/14
249,550
0
 
150*150 8 12متری کیلوگرم کارخانه 1401/8/14
249,550
0
 
180*100 8 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/8/14
249,550
0
 
180*180 8 12متری کیلوگرم کارخانه 1401/8/14
249,550
0
 
180*180 8 6 متری / 12 متری کیلوگرم کارخانه 1401/8/14
249,550
0
 
200*100 8 12متری کیلوگرم کارخانه 1401/8/14
249,550
0
 
200*200 8 6 متری / 12 متری کیلوگرم کارخانه 1401/8/14
249,550
0
 
250*150 8 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/8/14
249,550
0
 
300*300 8 6 متری / 12 متری کیلوگرم کارخانه 1401/8/14
249,550
0
 

قیمت پروفیل صنعتی 10

آخرین بروزرسانی : امروز
سایز(mm) ضخامت(mm) طول(m) واحد تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
160*160 10 12متری کیلوگرم - 1401/8/14
277,990
0
 
200*160 10 12متری کیلوگرم کارخانه 1401/8/14
277,990
0
 
180*180 10 12متری کیلوگرم کارخانه 1401/8/14
277,990
0
 
200*150 10 12متری کیلوگرم کارخانه 1401/8/14
277,990
0
 
140*140 10 6 متری / 12 متری کیلوگرم کارخانه 1401/8/14
277,990
0
 
180*180 10 6 متری / 12 متری کیلوگرم کارخانه 1401/8/14
277,990
0
 
200*200 10 6 متری / 12 متری کیلوگرم کارخانه 1401/8/14
277,990
0
 
300*300 10 6 متری / 12 متری کیلوگرم کارخانه 1401/8/14
277,990
0
 

قیمت پروفیل صنعتی 12

آخرین بروزرسانی : امروز
سایز(mm) ضخامت(mm) طول(m) واحد تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
300*300 12 12متری کیلوگرم کارخانه 1401/8/14
293,580
0
 

قیمت پروفیل صنعتی 14

آخرین بروزرسانی : امروز
سایز(mm) ضخامت(mm) طول(m) واحد تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
300*300 14 12متری کیلوگرم - 1401/8/14
302,760
0
 

قیمت پروفیل صنعتی 16

آخرین بروزرسانی : امروز
سایز(mm) ضخامت(mm) طول(m) واحد تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
300*300 16 12متری کیلوگرم - 1401/8/14
302,760
0

قیمت پروفیل Z ضخامت 2.5 میل

آخرین بروزرسانی : امروز
ارتفاع ضخامت(mm) طول(m) واحد تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
Z*14 2.5 6 متری کیلوگرم تهران 1401/8/14
203,670
0
 
Z*16 2.5 6 متری کیلوگرم تهران 1401/8/14
203,670
0
 
Z*16 2.5 6 متری کیلوگرم اصفهان 1401/8/14
199,090
0
 
Z*18 2.5 6 متری کیلوگرم تهران 1401/8/14
200,000
0
 
Z*18 2.5 طول سفارشی کیلوگرم اصفهان 1401/8/14
199,090
0
 
Z*20 2.5 6 متری کیلوگرم تهران 1401/8/14
203,670
0
 
Z*20 2.5 طول سفارشی کیلوگرم اصفهان 1401/8/14
199,090
0
 
Z*22 2.5 طول سفارشی کیلوگرم اصفهان 1401/8/14
199,090
0
 
Z*22 2.5 6 متری کیلوگرم تهران 1401/8/14
203,670
0
 

قیمت پروفیل Z ضخامت 3 میل

آخرین بروزرسانی : امروز
ارتفاع ضخامت(mm) طول(m) واحد تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
Z*14 3 6 متری کیلوگرم تهران 1401/8/14
203,670
0
 
Z*16 3 6 متری کیلوگرم تهران 1401/8/14
203,670
0
 
Z*16 3 6 متری کیلوگرم اصفهان 1401/8/14
199,090
0
 
Z*18 3 6 متری کیلوگرم تهران 1401/8/14
200,000
0
 
Z*18 3 طول سفارشی کیلوگرم اصفهان 1401/8/14
199,090
0
 
Z*20 3 6 متری کیلوگرم تهران 1401/8/14
203,670
0
 
Z*20 3 طول سفارشی کیلوگرم اصفهان 1401/8/14
199,090
0
 
Z*22 3 6 متری کیلوگرم تهران 1401/8/14
203,670
0
 
Z*22 3 طول سفارشی کیلوگرم اصفهان 1401/8/14
199,090
0

ـــــــــ با خیال راحت خرید کنید ــــــــــــ

 .در تمام مراحل خرید و تحویل بار همراه شما خواهیم بود کافیست با یکی از شماره های زیر  تماس بگیرید

برای مشاهده بقیه قیمتها دکمه زیر را لمس کنید

آدرس: بازارآهن شادآباد،خ مدائن،تقاطع بلوار طاووس،نبش مجتمع صنعتی جبارزاده،پلاک۴۵
شماره تماس:
۰۲۱۶۶۱۳۹۲۵۰
۰۲۱۶۶۲۱۴۹۷۱ ۰۲۱۶۶۲۱۴۹۷۲ ۰۹۱۲۲۸۲۰۸۹۷ ۰۹۱۲۸۸۲۰۷۹۸ ۰۹۱۲۸۳۸۰۶۷۵
شنبه
۰۹:۰۰ - ۱۸:۰۰
یک‌شنبه
۰۹:۰۰ - ۱۸:۰۰
دوشنبه
۰۹:۰۰ - ۱۸:۰۰
سه‌شنبه
۰۹:۰۰ - ۱۸:۰۰
چهارشنبه
۰۹:۰۰ - ۱۸:۰۰
پنج‌شنبه
۰۹:۰۰ - ۱۸:۰۰
جمعه
۱۰:۰۰ - ۱۴:۳۰
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به آهن سداد می‌باشد.
طراحی شده باسایت‌ساز ویترین
سایت‌ساز ویترین